Maarten de Wit

Onderzoeker, auteur en adviseur Patiëntenparticipatie in onderzoek

“De Sterrenscore maakt aanvragen onderling vergelijkbaar wat betreft de kwaliteit vanuit cliëntenperspectief.
De Sterrenscore is ontwikkeld in samenspraak met alle betrokkenen en verbindt op een unieke wijze de belangen van patiënten, onderzoekers en subsidie-verstrekkers. Het uiteindelijke doel is om de samenwerking tussen patiënten en onderzoekers te verbeteren en patiëntenparticipatie op een zinvolle manier vorm te geven.”

Advertenties