Wie vult het formulier in?

Niet alle patiëntenverenigingen werken op dezelfde manier. Voor de Sterrenscore hoef je je manier van werken niet te veranderen.  Een paar voorbeelden:

 1. Patiëntenvereniging met een aparte commissie voor wetenschappelijk onderzoek

  De commissie bespreekt gezamenlijk de antwoorden. Een van de commissieleden legt de antwoorden vast in het formulier.
  Misschien is een van de commissieleden of iemand anders namens de vereniging projectadviseur of contactpersoon voor de onderzoeker. Die persoon weet het beste hoe de samenwerking met de onderzoeker verloopt. Daarom is het belangrijk dat die persoon de andere commissieleden vertelt hoe het gegaan is, en wat er met feedback en adviezen is gebeurd.

 2. Patiëntenvereniging die geen aparte commissie of portefeuillehouders heeft voor wetenschappelijk onderzoek

  Het bestuur bespreek gezamenlijk de antwoorden. Samen met de projectadviseur, als die er is, of degene die namens de vereniging contactpersoon is voor de onderzoekers.
  Een persoon legt de antwoorden vast in het formulier in.

 3. Patiëntenvereniging met een of meer beleidsadviseurs of portefeuillehouders voor onderzoek

  De beleidsadviseurs of portefeuillehouders vult het formulier in. In overleg met bijvoorbeeld degene die als projectadviseur of vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging is aangewezen. Als er meerdere portefeuillehouders of beleidsadviseurs zijn, is het handig om samen te overleggen over de antwoorden.

 4. Patiëntenvertegenwoordigers die niet een officiële patiëntenvereniging zijn

  Bijvoorbeeld een afvaardiging van de Cliëntenraad, of een Patiëntenraad die door de onderzoekers is ingesteld.
  De leden bespreken gezamenlijk de antwoorden. Een van de leden legt de antwoorden vast in het online formulier.

Advertenties