(Wat nu?) Stappenplan

Je gaat subsidie aanvragen voor een onderzoeksvoorstel. Het fonds waar je de aanvraag indient, vraagt een Sterrenscore als bijlage bij je voorstel. Wat nu?

Lees ook deze inleiding: Patiënten scoren onderzoek

In het kort

  • Allereerst nodig je een groep patiëntenvertegenwoordigers uit die de Sterrenscore vragenlijst gaan invullen. De eerste keuze is een patiëntenvereniging die bij je onderzoek past. Of je vraagt andere patiëntenvertegenwoordigers, bijvoorbeeld een Cliëntenraad of een ad hoc samengestelde groep van patiënten.
  • Als je weet welke patiëntenvertegenwoordigers de Sterrenscore gaan bepalen, vraag je een Sterrenlink aan met dit formulier.
  • Je ontvangt direct een ontvangsbevestiging. De mail waar het om gaat, met een link naar een online formulier, – de SterrenLink – speciaal voor jouw onderzoek en voor de patiëntenvereniging, ontvang je normaal gesproken binnen enkele uren. Als je na 24 uur nog geen SterrenLink ontvangen heb, neem dan graag even contact op.
  • De SterrenLink stuur je door naar de patiëntenvereniging.
  • De patiëntenvereniging krijgt met de SterrenLink toegang tot het Scoreformulier.
  • Na het invullen en insturen van het Scoreformulier ontvangen jij en de patiëntenvereniging een kant-en-klare pdf: het Sterrenscore certificaat.
  • Het certificaat voeg je als pdf-bijlage bij de onderzoeksaanvraag die je aan het fonds opstuurt.

Stap 1: Patiënten­vereniging uitnodigen

De Sterrenscore wordt ingevuld door een vertegenwoordiging van de patiëntenpopulatie waar je onderzoek over gaat. Als onderzoeker kies je de patiëntenvereniging die het meest relevant is voor je onderzoeks­voorstel. Het is dus zaak om – liefst zo vroeg mogelijk – de patiëntenvereniging te betrekken bij het voorstel. Dat kan al in de ontwerpfase, zodat jullie ruim de tijd hebben om te bespreken hoe jullie gaan samenwerken in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderzoek.

Een van de doelen van de Sterrenscore is bevorderen dat patiënten eerder bij onderzoeksaanvragen worden betrokken. Voor de Sterrenscore is het niet speciaal een vereiste dat patiënten in een vroeg stadium worden betrokken, maar de Sterrenscore valt algauw hoger uit als onderzoekers de patiënten eerder bij het onderzoek betrekken en de feedback van de patiëntenvereniging verwerken in de aanvraag.

Stap 2: Een Sterrenlink aanvragen

Met dit formulier vraag je een Sterrenlink aan, speciaal voor jouw onderzoek en voor de patiëntenvereniging die de Sterrenscore invult.

De Sterrenscore is een bijlage bij het definitieve onderzoeksvoorstel. Houd er in je planning rekening mee dat de patiëntenvereniging tijd nodig heeft om de Sterrenscore aan te leveren. Het invullen kost misschien maar een halfuur, maar intern overleg en het bestuderen van je voorstel kost wél tijd. Houd er ook rekening mee dat nog niet alle patiëntenverenigingen ervaring hebben met de Sterrenscore.

Je kunt de Sterrenlink aanvragen zodra je weet welke patiëntenvereniging de Sterrenscore voor jouw onderzoeksvoorstel gaat invullen.

Stap 3: De Sterrenlink opsturen naar de patiëntenvereniging

Na het aanvragen van de SterrenLink ontvang je een email met een link naar een online formulier. Die link stuur je door naar de patiëntenvereniging. Als je meerdere patiëntenverenigingen uitnodigt, vraag je voor elk een aparte SterrenLink aan.

Stap 4: De Sterrenscore ontvangen

Als de patiëntenvereniging de Sterrenscore heeft bepaald, krijg je de uitkomst automatisch toegestuurd. Het fonds waar je de aanvraag indient, krijgt deze score nu nog niet te zien. Je hebt dus ook nog de gelegenheid om de patiëntenvereniging om feedback of een toelichting te vragen. Bijvoorbeeld als je een hogere sterrenscore had verwacht.

Houd er wel rekening mee dat de Sterrenscore vraagt naar de subjectieve beleving van de patiëntenvereniging. Het is niet de bedoeling dat je gaat onderhandelen over de uitkomst. Maar, als de sterrenscore lager uitvalt dan je had verwacht, kan het zeker geen kwaad om te vragen waar je het beter had kunnen doen. Als je aanleiding ziet om je aanvraag op dit punt nog aan te passen, kun je opnieuw de Sterrenscore laten bepalen.

Stap 5: De Sterrenscore doorsturen bij je aanvraag

Je ontvangt de Sterrenscore als een kant-en-klare pdf, die je als bijlage meestuurt bij de aanvraag die je indient.


Elk fonds bepaalt zelf hoe en hoe zwaar de Sterrenscore meeweegt in het al dan niet toekennen van financiering. Dat kan zelfs per tender verschillen. Je mag verwachten dat het fonds vooraf duidelijkheid verschaft over hoe ze de Sterrenscore wegen.

Als het fonds op grond van de Sterrenscore twijfelt over de relevantie of de participatiegraad in je voorstel, zullen ze meestal eerst contact opnemen en om opheldering vragen.

Fondsen krijgen inzage in de uiteindelijke scores van alle aanvragen die bij hen zijn ingediend. Maar ze zien niet hoe die scores tot stand zijn gekomen. Wel kunnen ze de betreffende patiëntenvereniging om toelichting bij de score vragen.

 

 

 

Advertenties